Privacy statement CommCreation

Hiermee wil CommCreation je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. CommCreation wil transparant en open zijn omdat  kwalitatieve samenwerking en openheid hoog in het vaandel staat.

CommCreation is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens
CommCreation is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat CommCreation vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaat.

Dit betekent ook dat CommCreation beveiligingsmaatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat CommCreation jouw gegevens zal verwijderen indien deze niet meer nodig zijn voor de werkzaamheden. 

De momenten waarop CommCreation jouw persoonsgegevens ontvangt
Als jij gebruik maakt van de diensten van CommCreation kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt per contactformulier, e-mail of telefoon.

Daarnaast kan CommCreation jouw gegevens verwerken die je online met CommCreation deelt. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen of downloaden van informatie, het invullen van een contactformulier, en jouw gegevens (zoals woonplaats) die zijn af te leiden van sociale media. 

Welke gegevens worden verwerkt?
Als je contact met CommCreation opneemt per contactformulier verwerkt CommCreation  jouw telefoonnummer, e-mailadres en naam.

Indien je gegevens online met CommCreation deelt, wordt je IP-nummer, e-mailadres en je sociale media profiel en afgeleide gegevens van je sociale media profiel (bijvoorbeeld woonplaats) vastgelegd.

Dit Privacy statement heeft betrekking op CommCreation en de CommCreation website
Dit Privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door CommCreation en de CommCreation website. Dit Privacy statement hoort bij de CommCreation website.

CommCreation gebruikt jouw persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

CommCreation gebruikt je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van jouw informatieaanvraag  of het afnemen van de producten en/of diensten van CommCreation. Ook kan CommCreation je gegevens gebruiken zodat de dienstverlening  geoptimaliseerd kan worden. Soms bewaart CommCreation ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

CommCreation verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van aanvragen of die bijdragen aan het realiseren van een kwalitatieve samenwerking. Concreet gezegd verwerkt CommCreation jouw persoonsgegevens zodat CommCreation onder andere:

• Je aanvraag kan verwerken en beheren 
• Jou kan informeren over nieuwe ontwikkelingen en je kan vragen  een afspraak te maken voor extra informatie hierover.
• Jou kan informeren t.b.v. algehele trends in de voor jouw relevante branche.
• de financiële administratie kan beheren zodat CommCreation kan voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
• Marktonderzoek kan uitvoeren, zodat CommCreation de diensten meer kan afstemmen op de behoeften van de relaties.
• Webstatistieken kan bijhouden. 
• Nieuwe relaties kan werven.
• Eventuele geschillen kan behandelen.
• Interne en externe controle kan (laten) uitoefenen op de diensten van CommCreation.

CommCreation gebruikt jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
CommCreation verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. CommCreation maakt gebruik van een website van een  leverancier, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.  In alle gevallen zorgt CommCreation ervoor dat deze derde partij voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

CommCreation bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Het  streven van CommCreation is persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra deze niet meer nodig zijn.

Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden jouw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgt CommCreation ervoor dat jouw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Mocht je voor het verwijderen geen directe (online) mogelijkheid hebben, stuur dan een e-mail naar info@commcreation.nl.

CommCreation zal jouw gegevens dan zo snel mogelijk verwijderen. Indien je een verzoek doet voor inzage of correctie, stuur dan een verzoek naar info@commcreation.nl. Binnen vier weken reageert CommCreation op uw verzoek.

Als je een verzoek doet zal CommCreation allereerst beoordelen of jouw verzoek in behandeling kan worden genomen. CommCreation kan het verzoek niet in behandeling nemen als jouw identiteit niet kan worden  vaststgesteld  of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als CommCreation je verzoek in behandeling heeft genomen, zijn er een aantal situaties waarin het verzoek moeten worden geweigerd.
CommCreation moet een verzoek weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat jouw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als CommCreation het verzoek afwijst, zal een  schriftelijke motivatie worden geleverd waarom niet aan het verzoek kan worden voldoen.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met de beslissing van CommCreation op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Op de website van CommCreation staan links naar websites van derden
Op de website van CommCreation staan links naar websites van derde partijen. CommCreation adviseert je het Privacy Statement te lezen van de website die je via de website van CommCreation bezoekt. CommCreation kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met jouw persoonsgegevens.

Cookie Statement
CommCreation gebruikt cookies op haar website.  

CommCreation maakt op de door haar beheerde website gebruik van cookies.  Een cookie is een bestandje dat op jouw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kan CommCreation bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker maken, de kwaliteit van de website van CommCreation testen, jou gericht advertenties van eventuele  campagnes van CommCreation laten zien of het mogelijk maken een webpagina via sociale media te delen.
 
CommCreation maakt op haar  website gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor CommCreation deze informatie gebruikt:
• Functionele cookies worden ingezet om de werking van de website van CommCreation te optimaliseren. Zo worden cookies bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op de website van CommCreation .
• Analytische cookies worden door CommCreation gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website te kunnen testen en te optimaliseren.

Hoe lang blijven de cookies op jouw computer, tablet of telefoon staan?
Functionele cookies worden na jouw bezoek van de website van CommCreation weer gewist. Analytische cookies worden niet automatisch gewist. Je kunt deze zelf verwijderen.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over het  Privacy statement van CommCreation of over hoe Commcreation omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan info@Commcreation.nl.

Wijzigingen Privacy Statement
CommCreation behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Controleer daarom regelmatig het  Privacy statement van CommCreation voor mogelijke wijzigingen in het beleid.

 

Versie: mei 2018